Selecteer een pagina

Disclaimer

Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
www.denachtoperica.nl is eigendom en gemaakt in opdracht van De Nacht Op Erica.

Privacy verklaring
U kunt deze webpagina bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om met u te corresponderen. Wij streven ernaar u dat ten allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via het internet verzamelen.
Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.
De Nacht Op Erica aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze webpagina berust bij De Nacht Op Erica of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan De Nacht Op Erica. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door De Nacht Op Erica.